Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si stiahnite prosím nasledovný formulár, ten vyplňte a odošlite spolu s reklamovaným tovarom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonovFormulár – odstúpenie od zmluvy