Výmena tovaru a reklamácie

Výmena tovaru a reklamácie

Pre výmenu tovaru alebo inú reklamáciu nás kontaktuje na emailovú adresu shop@hel.sk.

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov